|| Informācija par projektu | Konferences un semināri | Apmācības | Publikācijas | Programmatūras tehnoloģijas | Multivides tehnoloģijas ||

- Vispārīgā informācija
- Partneri
- Darba plāns
- Kontaktinformācija
- RTU dalība projekta
  IST4Balt īstenošanāIDC Kalendārs
IST4Balt VideoIST4balt apmācības kurss par 6. un 7. ietvarprogrammu

RTU dalība projekta IST4Balt īstenošanā

   1) Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa ir galvenā iesaistītā puse projekta IST4BALT realizācijā, kura telpās atrodas projekta ietvaros izveidotais Informācijas Centrs (IDC), kā arī īstenotās pārējas aktivitātes.

Profesora grupas vadītājs:
Leonīds NOVICKIS
Profesors, Dr.Habil.Sc.ing.
IST4Balt Projekta pārraugs
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV 1658, Latvija
Tālrunis: +371 7089572
GSM: +371 9514066
E-pasts: ipkat@cs.rtu.lv
E-pasts: idc@balva.lv

Tatjana Rikure
IST4Balt Projekta vadītāja
Doktorantūras studente
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela.1, LV 1658
Tālrunis: +371 7089096
Fakss: +371 7089572
E-pasts: rikure@cs.rtu.lv
http://www.balticit.com/ist4balt/

Mihails Sotnicoks
Programmētājs
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela.1, LV 1658
http://www.balticit.com/ist4balt/

   2) Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Katedras vadītājs: Jānis GRUNDSPEŅĶIS
Profesors, Dr.Habil.Sc.ing.
Rīgas Tehniskā universitāte
Meža iela 1/4 - 519
Rīga, LV 1048, Latvija
Tālrunis: +3717089543
E-pasts: ldi@cs.rtu.lv
http://www.cs.rtu.lv/ldi/

   3) Imitācijas un modelēšanas katedra

Katedras vadītājs: Jurijs MERKURJEVS
Profesors, Dr.Habil.Sc.ing.
Rīgas Tehniskā universitāte
Adrese: Kaļķu iela.1
Rīga, LV-1658, Latvija
Tālrunis: +3717089514
Fakss: +3717089513
E-pasts: merkur@itl.rtu.lv

RTU dalība projektā IST4Balt:
Informācija par Latviju IST projekti Latvijā
IST notikumi
Augstākā izglītība un zinātne Latvijā
Saites
PriekšlikumiPēdējie FP7 izsaukumiBaltic IT&T 2008 brošūra Reģistrācijas forma