|| Informācija par projektu | Konferences un semināri | Apmācības | Publikācijas | Programmatūras tehnoloģijas | Multivides tehnoloģijas ||

Publikācijas

Projekta buklets (LV)

Semināra rakstu krājums (EN)

News Journal Vol.1 (EN)

News Journal Vol.2 (EN)

News Journal Vol.3 (EN)

Informācija par Latviju IST projekti Latvijā
IST notikumi
Augstākā izglītība un zinātne Latvijā
Saites
PriekšlikumiPēdējie FP7 izsaukumiBaltic IT&T 2008 brošūra Reģistrācijas forma