|| Informācija par projektu | Konferences un semināri | Apmācības | Publikācijas | Programmatūras tehnoloģijas | Multivides tehnoloģijas ||

- Vispārīgā informācija
- Partneri
- Darba plāns
- Kontaktinformācija
- RTU dalība projekta
  IST4Balt īstenošanāIDC Kalendārs
IST4Balt VideoIST4balt apmācības kurss par 6. un 7. ietvarprogrammu

Vispārīgā informācija

   Projekts "Informācijas Sabiedrības tehnoloģiju programmas popularizēšana Baltijas valstīs" (IST4Balt, Nr. IST-2-511331-CA) ir Eiropas Savienības IST 6. ietvarprogrammas (IP) finansējums.
   IST4Balt ir 5. ietvarprogrammas IST projekta TELEBALT (2001-2003) turpinājums.
   Projekta IST4Balt mērķis ir popularizēt un koordinēt Informāciju Sabiedrības Tehnoloģiju (IST) inovāciju aktivitātes Eiropas Savienībā (ES).
   Projekta laikā paredzēts izveidot IST informācijas izplatīšanas centru katrā Baltijas valstī. Projekta IST4Balt ietvaros tiks organizētas 7 Baltijas valstu konferences, 7 tehniskie apmācību semināri, kā arī notiks tālmācības un klātienes apmācības, ar mērķi veicināt 6. ietvarprogrammas (IP) un citu ES programmu popularitāti Baltijas valstīs.
   Projekta rezultātā izveidosim pirmo Baltijas valstu IST asociāciju, kura koordinēs Baltijas valstu centienus projekta IST4Balt īstenošanās laikā, kā arī pēc projekta darbības beigām.

Uzdevumi

- Popularizēt IST 6 IP prioritātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
- Apzināt pašreizējo situāciju IST jomā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
- Izveidot 3 informācijas centrus (IC) Baltijas valstīs.
- Izveidot kopēju informācijas sistēmu.
- Katru gadu publicēt 3 projekta IST4Balt informatīvos žurnālus.
- Nodrošināt koordināciju un sniegt atbalstu Baltijas galveno, starptautiski pazīstamo IST pasākumu organizēšanā (Baltic IT&T - IST4Balt, INFOBALT - IST4Balt)
- Nodrošināt tālmācības un klātienes apmācību kursus ar mērķi sekmēt IST prioritāšu un 6 IP popularitāti Baltijas valstīs.
- Veicināt Baltijas valstu IST asociācijas izveidošanu.

Mērķauditorija

   Praktisko un teorētisko pētījumu organizācijas, izglītības un profesionālās apmācības asociācijas, augstākās mācību iestādes, kā arī komercfirmas, kuru darbība un intereses ir saistīta ar IST apzināšanu apgūšanu un izmantošanu.
   Projekta īstenošanas laiks - 2004.gada 1.septembris - 2007.gada 31.augusts.

Informācija par Latviju IST projekti Latvijā
IST notikumi
Augstākā izglītība un zinātne Latvijā
Saites
PriekšlikumiPēdējie FP7 izsaukumiBaltic IT&T 2008 brošūra Reģistrācijas forma