|| Informācija par projektu | Konferences un semināri | Apmācības | Publikācijas | Programmatūras tehnoloģijas | Multivides tehnoloģijas ||

Augstākā izglītība un zinātne Latvijā

Augstākā izglītība Latvijā http://www.aic.lv/HE_2002/HE_LV/ed_sys/index.htm/

Izglītība Latvijā
http://www.education.lv/

Izglītības satura un eksaminācijas centrs
http://www.isec.gov.lv/

Inovācijas Latvijā.
http://www.innovation.lv/

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs, informācija par studiju programmu akreditēšanu Latvijā
http://www.aiknc.lv/

Informacija par Latvija raditajiem nozimigakajiem un izcilakajiem izgudrojumiem un izgudrotajiem, Latvijas patentu sistemu
http://izgudrojumi.lza.lv/

Latvijas Zinātņu Akadēmija
http://www.lza.lv/

Latvijas akadēmiskās informācijas centra serveris
http://www.aic.lv/

Latvijas zinātnes padome
http://www.lzp.lv/

Baltijas pētījumu attīstības asociācija
http://www.balticstudies-aabs.lanet.lv/

Latvijas tehnoloģiskais parks
http://www.rtu.lv/www_ltp/ltp.htm/

Rīgas Tehniskā Universitāte
http://www.rtu.lv/

Augstākās izglītības padome
http://www.aip.lv/

Latvijas Universitāte
http://www.lu.lv/

Latvijas Izglītības Informatizācijas Sistēma
http://www.liis.lv/

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
http://www.izm.gov.lv/

Latvijas studentu portāls
http://www.studentnet.lv/

Informācija par Latviju IST projekti Latvijā
IST notikumi
Augstākā izglītība un zinātne Latvijā
Saites
PriekšlikumiPēdējie FP7 izsaukumiBaltic IT&T 2008 brošūra Reģistrācijas forma