|| Information about project | Workshops | IDC | Publications | PR | Software technologies | Multimedia technologies ||

-Workshops/Conferences
-Press news

Apmācības seminārs

„Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogramma”
2007. gada 6. novembrī

Seminārā piedalās:

  • MSc Dina BĒRZIŅA, Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts, ICT programmas koordinatore
  • MSc Inga ŠĪRANTE, Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts, eksperte projektu administratīvajos un finanšu jautājumos
  • Prof. Egils GINTERS, Vidzemes Augstskolas zinātniskais prorektors
  • Prof. Leonīds NOVICKIS, Rīgas Tehniskā universitāte, starptautisko projektu koordinators
  • MSc Tatjana RIKURE, Rīgas Tehniskā universitāte, IST4Balt projekta vadītāja

Norises vieta:
Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera (http://www.va.lv )

Programma:
14.30-15.00  Reģistrācija
15.00-15.15  Atklāšana un ievadvārdi (T.Rikure, E.Ginters)
15.15-17.00  (lekt.: Dina Bērziņa)

  • 7.IP IKT darba programma, projektu konkursi, ieteikumi projektu gatavošanai, projektu iesniegšana un vērtēšana.
  • Latvijas organizāciju dalības analīze 6.IP – kopā un IST sadaļā
  • Atbildes uz jautājumiem un diskusijas

17.00-17.30 Kafijas pauze
17.30-18.30 (lekt.: Inga Šīrante)

  • Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas aktuālie finansu jautājumi
  • Atbildes uz jautājumiem un diskusijas

Reģistrācija :
Dalība seminārā bezmaksas.


Information about Latvia IST projects in Latvia
IST events
Higher education and science in Latvia
Useful links
SuggestionsLatest FP7 CallsForum 2008 brochure Registration form