|| Information about project | Workshops | IDC | Publications | PR | Software technologies | Multimedia technologies ||

-Workshops/Conferences
-Press news

PDF presentations

Presentations delivered at Workshop "7th Framework Programme of the EC", November 6, 2007, Valmiera, Latvia

All presentations are in a PDF format.


---Inga Šīrante (Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts).
Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 7.Ietvara programmas (2007 -2013) aktuālie finansu jautājumi

---Dina Bērziņa (Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts).
6.IP IST prioritāte,Latvijas organizāciju līdzdalība
7.IP IKT Darba programma. Projektu konkursi. Ieteikumi projektu gatavošanai. Projektu iesniegšana un vērtēšana


7.IP un IKT prioritāte
Septītā pamatprogramma (brošūra)
Septītā pamatprogramma - rītdienas atbildes aizsākas šodien
Information about Latvia IST projects in Latvia
IST events
Higher education and science in Latvia
Useful links
SuggestionsLatest FP7 CallsForum 2008 brochure Registration form