Eiropas Komisijas 6IP IST-Mentor+ un IST4-Balt projektu organizētā

 

Informācijas diena

„Informācijas Sabiedrību Tehnoloģijas Eiropas Komisijas ietvarprogrammās”

 

2005.gada 24.novembrī, Rīgā,

Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, 219 aud.

 

 

Mērķis:

Informēt Latvijas organizācijas par iespējām piedalīties Eiropas Komisijas 6. un 7. ietvarprogrammas (IP) projektu konkursos.

 

Informācijas dienas programma:

 

9:00 – 9:30 Reģistrācija

 

9:30 – 11:00

·        Ievadvārdi, Inga Bakāne, RTU

·        IST-Mentor + , Dina Bērziņa, NKP

·        IST4Balt aktivitātes Latvijā, Tatiana Rikure, RTU

·        6.IP IST prioritāte, Latvijas organizāciju dalības analīze, partneru meklēšana, atlikušās aktivitātes, Dina Bērziņa, NKP

·     Kā strādāt ar projekta pieteikumiem?, Atis Kapenieks, EK IST Programkomitejas pārstāvis

 

11:00 – 11:30 Kafijas pauze

 

11:30 – 14:00

·        Konkrēta projekta pieteikuma novērtēšanas vingrinājums un tā analīze, Katrina Sataki, LU,  Phillipe de Montgolfier

 

14:00 – 15:00 Pusdienas

 

15:00 – 17:00

·        Latvijas labās prakses piemēri un ieguvumi no piedalīšanās EK IST 6IP.

-         TelMeMor, Andris Vilks, LNB

-         eLogmar, Aleksejs Jurenoks, RTU

-         ­CEEC IST NET, Linda Runkovska, LEBIC

·    Finanses un audits EK 6IP, Inga Šīrante, NKP

·        Informācija par IST 7IP, Inga Bakāne, RTU

Atbildes uz jautājumiem, diskusijas, konsultācijas utml.

 

Informācijas dienā piedalīsies Phillipe de Montgolfier no Francijas ar praktisku info par projekta gatavošanu, starptautisko partneru atrašanu un pārskatu par “veco” ES dalībvalstu piedalīšanos Ietvara programmā

 

 

·        Dina Bērziņa, Tālr. 722 9727, dinab@latnet.lv

·        Inga Bakāne, Tālr. 9465253, ibakane@cs.rtu.lv